Bel Arjan:  06-26484162

Interne en externe
mobiliteit vanuit het hart

John Schilder

Met dit traject wilde ik vooral uitvogelen hoe mijn carrière pad het beste zou kunnen lopen. Ik had vooraf niet direct de intentie om van baan te wisselen. De coaching en begeleiding vanuit Richard en Arjan heeft mij hierin veel opgeleverd. Zo weet ik nu bovenal wat ik niet meer wil in de toekomst. Ook ben ik nu veel beter in staat om mijzelf krachtig neer te zetten en te formuleren wie ik ben en waar mijn kwaliteiten wel en niet liggen. Als gevolg hiervan durf ik nu makkelijker mijn keuzes te maken. Dit geeft mij zelfvertrouwen en brengt focus aan in de dingen die ik echt leuk vind. De groepssessies heb ik als zeer positief ervaren doordat er een prettige sfeer heerste waarin men zich open en respectvol naar elkaar opstelde. Voor iedereen die wil werken aan zijn/ haar persoonlijk leiderschap kan ik het traject van MijnWereldBaan dan ook van harte aanbevelen.

Deel je ervaring!
Contact