Bel Arjan:  06-26484162

ACT®-meting

 

ACT®-meting
In tegenstelling tot andere metingen, combineert de ACT®-meting tekst met beeld. Dit maakt het mogelijk om een onderscheid te maken tussen Natuurlijke (Authentieke) en Aangeleerde competenties. Hierdoor krijg je zicht op kwaliteiten die je wel bezit maar nog niet inzet; het zogezegde nieuw potentieel!

De ACT®-meting is bovendien in staat de innerlijke drijfveren van een persoon te meten. Op beelden* reageren we namelijk impulsiever, zonder na te denken, terwijl teksten slechts op cognitief niveau binnenkomen. Het is dus de combinatie van tekst en beeld die de ACT®-meting tot een uniek instrument maakt.

Resultaat
Het levert je een meer diepgaand inzicht in je persoonlijke drijfveren, talenten en potentieel. De ACT®-meting geeft namelijk een beeld van je bewuste- én onbewuste drijfveren. Hierdoor ontstaat direct een duidelijk beeld over waar jij je inspant voor de buitenwereld, maar daar niet de meeste voldoening (en energie) uithaalt of wat werkelijk bij je past.

Het geeft een antwoord op vele vragen, zoals bijvoorbeeld:
• Welke kwaliteiten bezit ik van nature en welke niet?
• Benut ik al mijn kwaliteiten in mijn huidige functie?
• Op welke manier neem ik beslissingen?
• Hoe reageer ik onder druk?
• Waarom reageer ik zo?

Tot slot
De ACT® vragenlijst is een korte vragenlijst (max 10 minuten) die de deelnemers per mail invullen.

* Beelden gaan ‘voorbij je hoofd’.
Dat zit zo: alles wat je leest wordt geïnterpreteerd door je ratio, door wat je geleerd hebt, door je hoofd. Nu is je hoofd niet altijd volledig betrouwbaar, want je hebt ook dingen geleerd die niet van nature bij jou passen, maar bijvoorbeeld bij je ouders. Je hebt dingen aangeleerd die niet echt van jou zijn! In een meting waarin je cognitieve vragen stelt, antwoord je vanuit de dingen die je geleerd hebt. Dat hoeft dus niet perse te betekenen dat het gevraagde ook echt bij je past! Immers bij vragen kun je een positief (sociaal wenselijk) antwoord geven, terwijl het niet écht bij je past. Beelden (afbeeldingen) gaan voorbij je cognitie, je hoofd, en daarmee ontdekken we datgene dat voorbij je hoofd gaat, dat wat echt van nature bij je past. Je kunt daardoor veel meer zicht krijgen op je werkelijke talenten en op je aangeleerde talenten die soms veel energie kosten om in te zetten.

 

Wil je meer weten over de ACT®-meting  bel dan met Arjan (06 26 48 41 62), Richard (06 54 25 65 47) of mail je vraag naar info@mijnwereldbaan.nl

Deel je ervaring!
Contact