Bel Arjan:  06-26484162

MijnWereldBaan Programma:
Succesvol omgaan met verandering

betrokken en wendbare medewerkers in tijden van verandering…?
Een lage investering met een hoog rendement!

Dag 1: De juiste Mindset voor uw medewerkers om succesvol om te gaan met verandering

Thema’s:
1) De Kracht van Positiviteit
2) Op weg naar eigen regie en verantwoordelijkheid
3) Effectief gedrag door het toepassen van de 4 Inzichten
4) Hoe een eigen gewenste (werk)omgeving te creëren

Tussen dag 1 en dag 2:

• Thuisopdrachten voor uw medewerkers ter verfijning van de resultaten
• Invullen ACT® meting door alle medewerkers

Dag 2: Verhogen van de persoonlijke effectiviteit

Thema’s:
1) Introductie over de ACT® meeting en hoe de resultaten zijn te interpreteren
2) Inzicht in het verschil tussen Aangeleerde vaardigheden en aangeboren talenten
3) Eerste vertaling talenten en valkuilen naar de huidige werksituatie
4) Opstellen Authentieke Kracht Pitch en One-Liner

Tussen dag 2 en dag 3:

• De resultaten van de ACT® meting worden per medewerker individueel besproken (1,5 uur). Hier krijgt de medewerker diepgaand inzicht in zijn aangeleerde en aangeboren kwaliteiten
• Na het Individuele ACT® gesprek stelt de medewerker op 1 A4 de belangrijkste persoonlijke talenten, ontwikkelkansen en -wensen op.

Dag 3: Op weg naar een lerende organisatie

Thema’s:
1) Delen van eerste successen en leerervaringen; ontwikkelen van openheid, effectieve communicatie en eigenaarschap (verlaten van slachtofferrol)
2) Hoe om te gaan met negatieve gedachten? De kracht van het Positieve Woord, Polariteiten en de relatie met persoonlijke effectiviteit
3) Vertalen van de opgedane (persoonlijke) inzichten: Van ‘Intentie naar Actie’

Dag 4: Effectuering door presentaties aan de hand van de Authenticiteits-Cirkel
Vooraf bereid iedere medewerker zijn/haar persoonlijke presentatie voor

Thema’s:
1) Medewerkers presenteren zichzelf op een Authentieke manier
2) Speciale aandacht voor concrete acties in de huidige werksituatie en/of toekomstige carrière
3) Collega’s geven stimuleerde feedback en leren van elkaar door toepassing van het geleerde uit de vorige dagdelen
4) MijnWereldBaan Community en hoe gaan we elkaar helpen?!

 

Optioneel vervolg:

  • Terugkomdag voor opfrissing en borging
  • Individuele verdieping aan de hand van coaching
  • Uitbreiding naar concrete outplacement (CV, brief, netwerk- en sollicitatiegesprekken)

DIRECT CONTACT

Deel je ervaring!
Contact