Bel Arjan:  06-26484162

Herkent u dit?

Uw organisatie zit in een verandering. Voor een deel van uw medewerkers brengt deze transitiefase vaak onzekerheid met zich mee. Vanuit die onzekerheid ontstaat dikwijls negativiteit en passiviteit. Sommige medewerkers gaan in een afwachtende modus en vertonen risicomijdend gedrag. Zij hebben behoefte aan extra ondersteuning om vertrouwen te vinden voor een nieuwe toekomst.

U heeft juist behoefte aan optimisme, betrokkenheid, flexibiliteit en extra inzet in deze roerige tijden. Daarom hebben wij voor uw organisatie het programma MijnWereldBaan: Succesvol Omgaan Met Verandering, ontwikkeld.

Dit programma brengt dat medewerkers inzicht krijgen in eigen gedrag, competenties en ontwikkelpotentieel, meer energie krijgen en vanuit posititviteit (hart) naar de veranderingen leren kijken. Daarnaast leren zij direct de vertaling te maken naar hun huidige of toekomstige werksituatie.  Uw grote voordeel is dat de continuïteit wordt gewaarborgd.

Uitgangspunten
» Kort, bondig, krachtig op het individu gericht
» Inspirerend, interactief respectvol en persoonlijk
» Openhartig en vanuit eigen kwetsbaarheid
» Positief vanuit het hart
» Kwalitatief hoogstaande ondersteuning met diepgang
» Borging persoonlijke groei door praktische handvatten en een terugkomda

 

Het MijnWereldBaan programma is een investering die u doet in de beginfase van de transitie. Het is bedoeld voor alle medewerkers:

• die het lastig vinden met de huidige veranderingen om te gaan. Voor hen die ervoor kiezen in de onzekerheid te blijven hangen, slachtoffer te zijn en/of weinig verantwoordelijkheid nemen

• die (op termijn) op zoek moeten naar een andere baan. Dit kan zijn omdat de functie verandert en zij niet goed meer passen of hun functie vervalt.

 

 

Voordelen MijnWereldBaan

Stressreductie en grip op de situatie

Meer mentale veerkracht en zelfvertrouwen

Concrete handvatten om zichzelf krachtiger, authentieker en onderscheidend te presenteren ten opzichte van anderen

Inzicht in onbenutte mogelijkheden, authentieke kracht en competenties (ACT®-meting)

De slachtofferrol wordt verruild voor vertrouwen, het nemen van eigen verantwoordelijkheid en openhartigheid

Persoonlijke effectiviteit neemt toe

Lage investering met een hoog rendement

 

 

Behaalde resultaten

  Medewerkers kennen en herkennen hun kwaliteiten. Zij krijgen inzicht in het eigen gedrag en zijn in staat te reflecteren op het eigen gedrag (‘wat is mijn rol in deze situatie en wat wil ik er aan veranderen?’).

 Medewerkers krijgen zicht op hun potentieel en kunnen dit vertalen naar hun huidige of toekomstige werkomgeving.

 Medewerkers worden geïnspireerd en krijgen nieuwe energie en positiviteit.

 De slachtofferrol wordt verlaten en vervangen door de overtuiging zelf regie te willen nemen en eigenaarschap te tonen. Er wordt vervolgens vanuit verbinding met elkaar gecommuniceerd.

√  Eigenaarschap voorkomt ook een neiging tot klagen en/of negativisme (onderstroom) zonder dit met de direct betrokkenen te bespreken. De overtuiging zelf eigenaar te zijn zorgt daardoor voor een toename aan effectiviteit en energie.

  Dit alles brengt een verhoogde productiviteit omdat Medewerkers meer focus gaan krijgen op het gezamenlijk creëren en benutten van kansen.

Deel je ervaring!
Contact